OBJAVA

V skladu z delovanjem Medgeneracijskega centra Štib'lc, Vrtec Slovenske Konjice objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe, za prostor št. 6, na naslovu; Slomškova 1, 3210 Slovenske Konjice. Namera za prostor št.6 v PDF

več...

vizija2

nagovor2

..

ZDRAVLJICA

...

ZDRAVLJICA

....

ZDRAVLJICA

......

ZDRAVLJICA

.......

ZDRAVLJICA