Skoči na glavno vsebino

OSNOVNE INFORMACIJE O POPOLDANSKEM ODDELKU

 • Starši ob podpisu Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca označijo, da vključujejo otroka popoldanski program. Prav tako na upravi vrtca izpolnijo obrazec.
 • Popoldanski oddelek je organiziran v Enoti Prevrat.
 • Če je otrok vključen v drugo enoto in imajo starši potrebo po vključitvi otroka v popoldanski oddelek, pride do individualnega dogovora z vodstvom vrtca.
 • Vzgojno izobraževalno delo v oddelku izvaja diplomirana vzgojiteljica, ki dejavnosti načrtuje v skladu z kurikulom za vrtce.
 • Otroci imajo v vrtcu zagotovljene obroke: kosilo, popoldanska malica, večerja in po potrebi še večerna malica.

ORGANIZACIJA POPOLDANSKEGA ODDELKA

 • Popoldanski oddelek je organiziran kot izmenični oddelek, katerega obiskujejo otroci:
  • izključno popoldan;
  • izmenično dopoldan in popoldan.
 • Otroci so vpisani v oddelke, ki so organizirani v dopoldanskem času. V vrtec prihajajo v dopoldanskem času in nadaljujejo bivanje v popoldanskem oddelku, pri čemer velja, da so lahko v vrtcu do 9 ur dnevno.
 • Do 16.30 ure so otroci vključeni v dopoldanske oddelke, od te ure naprej pa se organizira popoldanski oddelek in obratuje do 20.30 ure.
 • Starši ob prihodu v vrtec otroka oddajo strokovni delavki oddelka, izjemoma pa strokovni delavki drugega oddelka.
 • Za dodatne informacije v zvezi z popoldanskim oddelkom se lahko obrnete na vodstvo vrtca ali na svetovalno službo.

 

Dostopnost