Spoštovani starši!

  

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Bodite pozorni, kdaj vam poteče odločba o višini plačila vrtca, ker je od tega odvisen vaš prispevek staršev. V kolikor vloge ne oddate pravočasno, torej v mesecu pred potekom vloge, vam bomo morali obračunati 77% cene programa (346,59 EUR 1. st. obdobje, 247,35 EUR 2.st. obdobje, 261,87 EUR kombinirani oddelki).

Veljavnost odločbe lahko preverite na odločbi, ki vam jo je izdal CSD ali na aplikaciji za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev.

Povezava: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

 

Zgolj informativen podatek o veljavnosti vloge se nahaja na našem računu, v rubriki OPIS odločba št./datum veljavnosti od- do.

 

 

 

  • Oglasne deske enot Vrtca Slovenske Konjice
  • Spletna stran

VRTEC SLOVENSKE KONJICE

Slomškova ulica 1

3210 SLOVENSKE KONJICE

 

 

 

O B V E S T I L O  S T A R Š E M  

(zmanjšanje plačila vrtca v primeru bolezni)

 

  1. člen sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

(Ur. list RS št. 89/2011  8.11.2011) določa:

 

V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni, ko starši prehodno najavijo otrokovo odsotnost se mesečno plačilo zmanjša:

 

  • če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred),

 

  • če je otrok odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred), in še 20 % od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim spričevalom),

 

  • če je otrok neprekinjeno odsoten 21 delovnih dni ali več se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 50 % od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim spričevalom).

 

 

 

 

Zdravniško spričevalo je potrebno dostaviti v računovodstvo do zadnjega v mesecu, sicer se zdravniško spričevalo upošteva pri naslednjem obračunu.

 

Ta določila veljajo za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Slovenske Konjice.