JAVNI VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

Obveščamo Vas, da bo v Vrtcu Slovenske Konjice od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2020 potekal javni vpis novincev za šolsko leto 2020/2021.

 

Vloga za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2020/2021 bo na voljo od 1. 2. 2020. Izpolnijo jo starši oz. zakoniti zastopniki otroka na posebnem obrazcu, ki bo na razpolago  na upravi vrtca (Usnjarska 12, Slovenske Konjice), vsak delovni dan med 7. in 15. uro, in na spletni strani vrtca. Vlogo lahko oddate osebno na upravi vrtca, ali jo pošljete po pošti na naslov Vrtec Slovenske Konjice, Usnjarska 12, Slovenske Konjice, najkasneje do 31. 3. 2020. Vlogo za sprejem boste lahko starši oddali tudi na dnevu odprtih vrat, ki bo 15. 2. 2020, med 9. in 11. uro, v vseh enotah in dislociranih oddelkih v KS.

 

Javni vpis novincev poteka po postopku, določenem v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec, ki je dostopen tudi na spletni strani vrtca. Če se bo v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto v vrtec vpisalo več otrok, kot imamo v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec, in sicer na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec. V nasprotnem primeru o sprejemu odloča ravnatelj, oz. od njega pooblačena oseba.

 

Tudi v naslednjem šolskem letu bomo, če bo dovolj potreb, v enoti Prevrat organizirali popoldanski oddelek. K vpisu v naš vrtec ste tako vabljeni vsi starši, ki imate zaradi službenih obveznosti potrebo po vključitvi otroka v popoldanski oddelek.

 

V Vrtcu Slovenske Konjice, v enoti Tatenbach deluje tudi  oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke (razvojni oddelek). Z odprtjem prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi potrebami se zagotavlja optimalne pogoje za razvoj otrok, ki zaradi oblik primanjkljajev, ovir oziroma motenj predšolskega programa ne bi zmogli, v prilagojenem programu razvijajo svoja močna področja in sposobnosti.

 

Dodatne informacije glede vpisnega postopka lahko dobite pri pomočnici ravnatelja in svetovalni delavki, Simoni Živec, na telefonski številki 030 313 374 ali po e-pošti simona.zivec@guest.arnes.si.

 

Lep pozdrav!

 

Tomaž Popović, ravnatelj

VLOGA – ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC 2020-2021