V našem vrtcu na različne načine otrokom privzgajamo ustrezno skrb za zdravje. Izmed mnogih aktivnosti poudarjamo sledeče:

– skrb za ustno higieno: dvakrat na leto otroke obišče medicinska sestra, ki jim praktično pokaže kako poteka nega ustne votline s poudarkom na ščetkanju zob. V vrtcu ščetkajo zobe otroci, starejši od 4. let. Pri tem upoštevamo priporočila zdravstvene stroke.

– skrb za higieno rok, z rednim večkrat dnevnim umivanjem rok s tekočim milom in toplo vodo. Pri tem se učimo tudi varovanja okolja (koliko brisačk za enkratno uporabo uporabimo, mila, itd.).

– Skrb za higieno brisanja nosu in kihanja.

– Sodelovanje v programu Zdravje v vrtcu, ki pokriva širok nabor aktivnosti in z svojimi vsebinami in izobraževanji spodbuja strokovne delavce, da otrokom privzgojijo zdrav način življenja. Gre za širjenje zavesti o pomenu zdravja (prehrana, higiena, gibanje, medsebojni odnosi, itd.) na posameznika s poudarkom na otrocih. Vrtec v projektu sodeluje 5 let in ga, tako vsebinsko kot izvedbeno, ocenjujemo  za  uspešnega  ter  pomembnega  za  vsakodnevno  življenje  naših  otrok. Prilagamo skupno poročilo programa za leto 2019/2020: Skupno poročilo Zdravje v vrtcu 2019_2020

– Sprotna obveščanja o pojavu nalezljivih bolezni na oglasnih deskah oddelkov/enot. Prilagamo preventivno obvestilo o gripi: Preprečevanje gripe