V Vrtcu Slovenske Konjice poteka javni vpis novincev, in sicer do 31. 3. 2020. Glede na trenutno razglašeno epidemijo se postopek vpisa novincev prilagodi na spodnji način.

 

  • Postopek javnega vpisa teče do 31. 3. 2020, z prilagoditvijo glede oddaje vloge, in sicer se lahko Vloge za sprejem otrok novincev oddajo tudi preko elektronske pošte, na e-naslov: simona.zivec@guest.arnes.si.
  • Ostaja način oddaje vloge preko navadne pošte, prekinjajmo pa možnost oddaje vloge osebno, na upravi vrtca.

 

Za dodatne informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na Simono Živec, po elektronski pošti: simona.zivec@guest.arnes.si.

http://vrtec-konjice.si/files/2018/01/VLOGA-ZA-SPREJEM-OTROKA-V-VRTEC-2020-2021.pdf

 

Tomaž Popović,

ravnatelj