Spoštovani starši!

Vlada RS je sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. Vrtci bomo organizirali nujno varstvo.

OD 1. 4. 2021 DO 11. 4. 2021 BODO ZAPRTE VSE ENOTE IN DISLOCIRANI ODDELKI V KS, RAZEN ENOTA PREVRAT.

 ORGANIZACIJA NUJNEGA VARSTVA

Nujno varstvo bomo organizirali na podlagi prijav in ustreznih dokazil – potrdil delodajalca, v enoti Prevrat.

Potrdilo delodajalca

Starši, ki izpolnjujete pogoje za nujno varstvo in v obdobju med 1. 4. 2021 in 11. 4. 2021 potrebujete vrtec, svojega otroka prijavite na spletnem prijavnem obrazcu, najkasneje do srede, 31. 3. 2021, do 12. ure.

Povezava do spletnega obrazca:  https://forms.gle/Xtf8H5H4zsRbx1uj8

Nujno varstvo se bo organiziralo za otroke, katerih oba starša (ali eden od staršev, ki je samohranilec), sta zaposlena v:

  • sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov);
  • zavodih s področja vzgoje in izobraževanja;
  • zavodih s področja socialne varnosti;
  • Slovenski vojski;
  • Policiji;
  • poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi predpisanega potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Potrdilo delodajalca starši dostavite v četrtek, 1. 4. 2021.

Oprostitev plačila staršev za vrtec v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. V času zaprtja vrtca, oz. ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodstvo vrtca.

Lep pozdrav!

Tomaž Popović, ravnatelj