Skoči na glavno vsebino

IGE 2019

Predstavitve na mednarodni konferenci 2019

1. DAN – 22. november 2019, Vrtec Poljčane

PREDSTAVITVE IN PREDAVANJA:

Dr. Darja Piciga, soustanoviteljica in vodja, Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Slovenija, Evropa:
Od Integralne zelene Slovenije do Integralne zelene Evrope

Prof. Alexander Schieffer, soustanovitelj in direktor, Center za integralni razvoj Trans4m, Ženeva, Švica, Evropa:
Integralni svetovi – globalno uporabljeni = Pregled aplikacij pristopa integralnih svetov za gradnjo integralnih zelenih skupnosti in družb

Dr.ElizabethMamukwa, sourednica knjige Integral Green Zimbabwe: An African Phoenix Rising, Zimbabve, Afrika:
Vizija Integralnega zelenega Zimbabveja: Zimbabvejska “Skupnostna univerza” (Communiversity), Nhakanomics in pomen za Afriko

Mag. Andrej Kranjc, nekdanji predstavnik Slovenije pri IPCC; sodobitnik Nobelove nagrade za mir v letu 2007; nekdanji vodja TFI Tehnične podporne enote, IPCC, Slovenija:
Globalni pogled na izzive podnebnih sprememb in prihajajoča podnebna politika EU

Martina Dinkel, višja članica, Sekem Group in Heliopolis University Cairo, Egipt, Afrika:
Od Sekema kot integralnega podjetja do gospodarstva ljubezni; Sekemova vizija prihodnosti in vključenost za trajnostni razvoj Egipta

PREKO VIDEO-KONFERENCE:

Dr. Anselm Adodo, ustanovitelj, Pax Herbals, Nigerija, Afrika:
Pax Herbals v Nigeriji kot integralno podjetje-v-skupnosti in primer komunitalizma, afriške integralne gospodarske poti

Zeina Sahyoun, Mayyada Abu Jaber, Laila Abdul Majeed, Jordanija, Bližnji vzhod
Zeina Sahyoun, Glavna direktorica za trženje in izgradnjo skupnosti, MedLabs, Jordanija, Bližnji vzhod
Mayyada Abu Jaber, Izvršna direktorica družbe World of Letters, Jordanija, ustanoviteljica Integralnega razvojnega centra za feministično ekonomijo, Jordanija, Bližnji vzhod
Laila Abdul Majeed, vodja “Al Hikma Project”, Ahliyyah School for Girls (ASG) & the Bishop’s School for Boys (BSA), Aman, Jordanija, Bližnji vzhod:
Na poti k integralni razlagi Jordanije kot “oaze stabilnosti” v nemirni regiji, z navdihujočimi integralnimi zelenimi podjetniško–izobraževalno–gospodarskimi primeri

Zeina Sahyoun: MEDLABS :
ASIIL From an Integral CARE Enterprise to an Integral CARE Academy towards an Integral CARE Society
Mayyada Abu Jaber
:
Integral Feminine Jordan
Laila Abdul Majeed
:
Tanweer – A Process Towards “Societal Enlightenment” & Arab Renaissance

PREDSTAVITVE IN PREDAVANJA:

Jasna Križnik, RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, Celje, Slovenija:
Savinjska regija kot Integralna zelena regija: povezovanje lokalnih skupnosti, integralni impulzi in potenciali

Dr.Vinya Ariyaratne, predsednik, Sarvodaya Shramadana Movement, Šri Lanka, Azija:
Od trajnostnega razvoja skupnosti do družbenega preporoda –ustvarjalen odgovor na SDG-je

Marko Pogačnik, Unescov umetnik za mir, Slovenija:
Ustvarjati kulturo, povezano z Gajo

Dr. Lenart Škof, predstojnik Inštitutaza filozofske študije, ZRS Koper, in Alma Mater Europaea ECM, Slovenija
Dr.Shé M. Hawke, Inštitut za mediteranske okoljske študije, ZRS Koper:
Živeti skozi elemente: na poti do nove ekološke pravičnosti in biosocialne filozofske pismenosti

Mag. Vesna Kolar Planinšič, vodja Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, in dr. Darja Piciga, Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Slovenija:
Pametna integracija za Integralno zeleno Evropo: možni instrumenti in dobre prakse

Tomaž Popović, ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice, Slovenija:
Vrtec kot gibalo lokalnega razvoja

Stanka Stegne, ravnateljica, Vrtec Slovenska Bistrica, in Ivana Leskovar, nekdanja ravnateljica, Vrtec Slovenska Bistrica, Slovenija:
Iz naših src v srca Evropejcev za trajnostno Evropo

2. DAN – 23. november 2019, Vrtec Špitalič in okolica

PREDSTAVITVE IN PREDAVANJA:

Dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Slovenije, Slovenija:
»Skupno« kot del integralnega zelenega koncepta ustvarjalno krmari med zasebnim in javnim

Tadej Slapnik, CEO, Tolar Hashnet Slovenija in predsedujoči World Blockcha in Hub:
Lokalno socialno podjetništvo s skupnostnimiprogrami v turizmu in prehranska samooskrba za Integralno zeleno Evropo: primer Zadruge Konjice

Mojca Veler, Vrtec Slovenske Konjice, dislociran oddelek v KS Špitalič:
Sodelovanje v Janezovi dolini – pot k trajnostnemu razvoju

Lidija Zidanšek in Klavdija Kokljič, Vrtec Slovenske Konjice, dislociran oddelek v KS Žiče:
Kulturna in naravna dediščina nas bogati in povezuje

Darja Solina in Darja Zidanšek, Vrtec Slovenske Konjice, dislociran oddelek v KS Jernej:
Zanimivosti našega kraja

Andreja Lipovec in Jasna Golob, Vrtec Slovenske Konjice, dislociran oddelek v KS Zbelovo:
Zanimive poti naše vasi

Valentina Kroflič, OŠ Pod goro, podružnica Špitalič:
Sodelovanje vrtca in šole: Učenje za življenje

Niko Laznik, Ribniki Stranice:
Učenje brez zaslona

Ana Vovk Korže, prof. Dr. dr., Filozofska fakulteta UM:
Univerza kot povezovalec mesta s podeželjem

Katja Temnik, Zeliščni vrt Majnika in Urška Kotnik, Vrtec Slovenske Konjice, dislociran oddelek Špitalič:
Kako nam lahko Luna pomaga pri vrtičkanju?

Karin Lavin, Zavod Anima Mundi:
Celosten pristop do pokrajine

Tomaž Popović, ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice, Slovenija:
Vrtec kot gibalo lokalnega razvoja (članek)

Dostopnost