Skoči na glavno vsebino

JAVNI VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

 

 

Obveščamo Vas, da bo v Vrtcu Slovenske Konjice od 12. 2. 2024 do 31. 3. 2024 potekal javni vpis novincev za šolsko leto 2024/2025.

 

Starši oz. zakoniti zastopniki otroka izpolnijo Vlogo za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2024/2025 na posebnem obrazcu, ki je na razpolago na upravi vrtca (enota Prevrat, Usnjarska cesta 12, Slovenske Konjice), vsak delovni dan med 7. in 15. uro, in na spletni strani vrtca. Vlogo starši oz. zakoniti zastopniki otrok oddajo osebno na upravi vrtca, ali jo pošljejo po pošti na naslov Vrtec Slovenske Konjice, Usnjarska cesta 12, Slovenske Konjice, najkasneje do 31. 3. 2024.

 

Javni vpis novincev poteka po postopku, določenem v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec, ki je dostopen na spletni strani vrtca. Če se bo v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto v vrtec vpisalo več novincev, kot imamo v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec, in sicer na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec. V nasprotnem primeru o sprejemu odloča ravnatelj, oz. od njega pooblačena oseba. 

 

V novem šolskem letu bo deloval tudi oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke (razvojni oddelek). Z organizacijo prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi potrebami se zagotavlja optimalne pogoje za razvoj otrok, ki zaradi oblik primanjkljajev, ovir oziroma motenj predšolskega programa ne bi zmogli, v prilagojenem programu pa razvijajo svoja močna področja in sposobnosti.

 

V sklopu javnega vpisa novincev bomo v vseh enotah in dislociranih oddelkih v KS organizirali tudi dan odprtih vrat Vrtca Slovenske Konjice, in sicer v četrtek, 7. 3. 2024, med 16. in 18. uro. Več informacij v povezavi z dnevom odprtih vrat bomo objavili naknadno.

 

Dodatne informacije glede vpisnega postopka lahko dobite pri pomočnici ravnatelja in svetovalni delavki Simoni Živec, na telefonski številki 030 313 374 ali po e-pošti simona.zivec@guest.arnes.si.

 

 

 

Lep pozdrav!

 

Tomaž Popović, ravnatelj

 

VLOGA – ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC 2024-2025

 

Dostopnost