Skoči na glavno vsebino

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Slovenske Konjice sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervacij v javnem vrtcu Občine Slovenske Konjice.

Bistvene spremembe so naslednje:

  • Starši otrok iz občine Slovenske Konjice lahko uveljavljate rezervacijo že v mesecu juniju (v času od 1. 6. do 31. 8.), v višini 50% zneska plačilnega razreda. Rezervacijo lahko uveljavljate enkrat za neprekinjeno odsotnost otroka, najmanj 30 koledarskih dni (1 mesec) do največ 62 koledarskih dni (2 meseca).
  • V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost je dodana alineja: če je otrok neprekinjeno odsoten 43 delovnih dni ali več, so starši za dni odsotnosti v celoti oproščeni prispevka staršev, z dokazilom odsotnosti zaradi bolezni (zdravniško potrdilo pediatra).
  • Posodobitev določene terminologije, predvsem v 4. členu sklepa.

Sklep je v prilogi, objavljen je na spletni strani vrtca in oglasnih deskah.

SKLEP

Dostopnost