Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bomo tudi v prihodnjem tednu zagotavljali vrtec za prijavljene otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. V vrtec bomo sprejemali le zdrave otroke staršev, ki vrtec potrebujejo zaradi službe, kar morajo izkazati s pisnim potrdilom/ izjavo delodajalca obeh staršev. Starši, ki ste potrdilo delodajalca že dostavili in ni datumsko omejeno, ostaja veljavno tudi v prihodnje in ne rabite dostaviti novega.

VZOREC POTRDILA

Vrtec bo deloval na treh lokacijah:

  • ENOTA PREVRAT (za otroke iz enote Prevrat in Tatenbach);
  • ENOTA TEPANJE (za otroke iz enote Tepanje, KS Žiče in KS Špitalič);
  • ENOTA LOČE (za otroke iz enote Loče, KS Jernej in KS Zbelovo).

ENOTA TATENBACH, DISLOCIRANI ODDELKI V KS ŽIČE, JERNEJ, ŠPITALIČ IN ZBELOVO OSTAJAJO TUDI V PRIHODNJE ZAPRTI!

Starši morate prinesti tudi podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

IZJAVA STARŠEV

Navodila za starše o delovanju vrtca