V skladu z delovanjem Medgeneracijskega centra Štib’lc, Vrtec Slovenske Konjice objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi dela poslovnega prostora na naslovu, Slomškova 1, 3210 Slovenske Konjice.

Namera o sklenitvi pogodbe