Seznanjam vas z vsebino Okrožnice MIZŠ, z dne 3. 2 .2021, v povezavi s plačilom vrtca:

» kljub prizadevanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bi bili starši v času razglašene epidemije oproščeni plačila za vrtec, predlog ni bil upoštevan v PKP8, zato vas obveščamo, da v času od 26. 1. 2021 do 29.1.2021 ni pravne podlage, da bi bilo plačilo staršev za otroke, vključene v vrtce na območjih rdečih regij, financirano iz državnega proračuna. Vrtci boste zahtevke za pokritje izpada plačil staršev za mesec januar 2021 pripravili v skladu z navodili, ki vam jih bomo posredovali v naslednjih dneh.«

 Iz tega sledi, da obračunsko obdobje teče od 26. 1. 2021 dalje in starši niste več oproščeni plačila za vrtec. V kolikor bi se ta informacija spremenila, vas o tem obvestimo.

Staršem otrok, ki že obiskujejo vrtec, se ni potrebno več prijavljati. Zaradi informacije glede prihoda in odhoda otrok, bomo zbirali prijave za tiste otroke, ki se v vrtec ponovno vračajo. Prijavo lahko uredite preko povezave, ali pri vzgojiteljici vašega otroka.

Povezava:

https://forms.gle/kdZHq2uaKAMHFZow9

Vsaka vzgojiteljica oddelka bo v prihodnje pridobila podatke s strani staršev, glede prisotnosti otrok ter prihodov in odhodov.

Tomaž Popović,

ravnatelj